Ανακύκλωση και Εμπορίο Παλαιών Μετάλλων ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ METAL SCRAP Ι.Κ.Ε.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανακύκλωση και Εμπορίο Παλαιών Μετάλλων ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ METAL SCRAP Ι.Κ.Ε.
 
Τηλέφωνο: 2104252880
 
Κινητό: 6982560626
 
Φαξ 2104252881
 
 
 
 

Προϊόντα Χαλκού & Ορείχαλκου

 
Ταινίες | Φύλλα | Δίσκοι | Κυάθια | Χαλκοσωλήνες | Σύρμα χαλκού καλωδίων | Μπιγιέτες χαλκού και ορειχάλκου

Σωλήνες ορειχάλκου | Λάμες χαλκού & ορειχάλκου | Ράβδοι χαλκού | Ράβδοι ορειχάλκου | Προφίλ χαλκού & ορειχάλκου

Σύρματα χαλκού & ορειχάλκου (κόλληση) | Αποκόμματα χαλκού & ορειχάλκου
 
Μπρούντζος - ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ METAL SCRAP Ι.Κ.Ε.
Χαλκός τύπου Α' - ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ METAL SCRAP Ι.Κ.Ε.
Χαλκός τύπου Β' - ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ METAL SCRAP Ι.Κ.Ε.
Μοτέρ - ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ METAL SCRAP Ι.Κ.Ε.
Inox ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ METAL SCRAP Ι.Κ.Ε.
Σίδηρος - ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ METAL SCRAP Ι.Κ.Ε.